Skip to content

Deklaracje

Poniżej zamieszczamy wstępnie wypełnione deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Druki dostępne są w formatach .doc oraz .pdf. Umożliwia to wypełnienie formularza na komputerze, wydruk a następnie złożenie podpisanej deklaracji w trakcie pierwszej wizyty, co znacznie skraca cały proces. W naszych placówkach dostępne są również druki do uzupełnienia na miejscu.
Zgodnie z przepisami w formularzu wymagane jest imienne wskazanie nowego lekarza, pielęgniarki bądź położnej (gdy dotyczy). Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naszym personelu na stronie internetowej bądź telefonicznie.

Każdy ubezpieczony ma prawo do zmiany lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku. W przypadku, gdy po raz trzeci w danym roku kalendarzowym pacjent chce zmienić lekarza POZ, pielęgniarkę lub położną POZ zobowiązany jest do wpłacenia opłaty w wysokości 80 zł na rachunek Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przy wyborze lekarza, pielęgniarki czy położnej nie obowiązuje rejonizacja.

deklaracja wyboru LEKARZA POZ

deklaracja wyboru PIELĘGNIARKI POZ

deklaracja wyboru POŁOŻNEJ POZ

upoważnienie w dostępie do dokumentacji medycznej