Jak złożyć deklarację wyboru lekarza rodzinnego?

Warunkiem koniecznym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych naszej przychodni, jest złożenie deklaracji wyboru lekarza rodzinnego / pielęgniarki / położnej.

Pacjenci pozostający w opiece innych gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej nie muszą dokonywać żadnych formalności w swoich dotychczasowych przychodniach.

Deklarację wyboru naszej przychodni można złożyć na 3 różne sposoby:

  1. poprzez wypełnienie druku wyboru lekarza / pielęgniarki na miejscu w  przychodni
  2. poprzez  wypełnienie formularzy dostępnych na naszej stronie, wydruk i dostarczenie drogą pocztową, osobiście, lub przez osoby drugie
  3. całkowicie elektronicznie za pomocą Internetowego Konta Pacjenta, po zalogowaniu przy pomocy Profilu Zaufanego, klikamy zakładkę “Moje konto”, odnajdujemy akapit – “Twoja Podstawa Opieka Zdrowotna”, a następnie klikamy “wypełnij deklarację”, osobno dla lekarza i pielęgniarki. Wypełniony wniosek po podpisaniu profilem zaufanym zostanie przekazany do naszej przychodni