Adam Piotr Gębka doktor nauk medycznych

specjalista kardiolog

Lek. Adam Piotr Gębka ukończył kierunek lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prawo wykonywania zawodu uzyskał w 2010 r. Specjalizację z kardiologii rozpoczął w Oddziale Kardiologii Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie, a następnie kontynuował w II Oddziale Klinicznym Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Autor publikacji naukowych oraz doniesień zjazdowych. Tytuł specjalisty kardiologii uzyskał w 2019r. Uczestnik licznych kursów z zakresu ultrasonografii. Posiada doświadczenie w wykonywaniu oraz interpretacji badań echokardiograficznych oraz badaniach naczyniowych. Od 2019 r. odbywa szkolenie specjalizacyjne z medycyny rodzinnej, ponadto pracuje w Oddziale Kardiologii Inwazyjnej w Nowym Sączu. W 2020 uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie prac prowadzonych w II Klinice Kardiologii CM UJ na temat roli troponiny wysokoczułej oraz N-końcowego fragmentu propeptydu natiuretycznego typu B w patofizjologii kardiomiopatii przerostowej.

Godziny przyjęć

w przychodni w Muszynie

poniedziałek 12:00 – 15:00
wtorek 12:00 – 15:00
środa ------
czwartek ------
piątek 12:00 – 15:00
sobota ------
niedziela ------

w przychodni w Krynicy Zdr.

poniedziałek 08:00 – 11:30
wtorek 08:00 – 11:30
środa ------
czwartek ------
piątek 08:00 – 11:30
sobota ------
niedziela ------
specjalista kardiolog