Czesława Liśkiewicz położna

Położna z wykształceniem średnim zawodowym. Położna Środowiskowo-Rodzinna. Od wielu lat sprawuje opiekę położniczą nad zadeklarowaną populacją kobiet i noworodków.

położna