Marta Daniel-Mytych położna

Kwalifikowana położna z wieloletnim doświadczeniem. W latach 2005-2016 zatrudniona na stanowisku starszej położnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W dalszym ciągu czynnie uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach, ukończyła kursy pielęgniarstwa neonatologicznego, szczepień ochronnych, nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków oraz specjalistyczne w zakresie opieki i leczenia szpitalnego.

położna