Wiesława Podgórni pielęgniarka

W 2001 roku uzyskała prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, od tego czasu związana zawodowo z Muszyną. Wieloletnie doświadczenie zawodowe potwierdzają liczne kursy min. resuscytacji krążeniowo-oddechowej, opieki długoterminowej, szczepień ochronnych, elektrokardiografii oraz pielęgniarstwa ratunkowego. Obecnie pielęgniarka opieki długoterminowej nad ludźmi przewlekle chorymi na terenie Miasta i Gminy Muszyna

pielęgniarka